1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

De Reiger Bannertje MSN DUIVENSPORT 2  Verselebannernew  Mega2016  
 ROPA2016nrw  Verselekijkernew    
 

adschaerMedische zaken laat je best over aan de dierenarts. Zelfs een kampioen als Koopman durft niet op eigen houtje kuren. Zelfs niet tegen geel.

En inderdaad, eigenhandig optreden heeft al vaak tot nog grotere problemen geleid dan er al waren.

Duiven die mager werden, daarom gekuurd tegen wormen en coccidioses terwijl het probleem paratyfus was? Meerdere liefhebbers kunnen daar over mee praten. Toch zijn er zaken waaraan velen achteloos voorbij gaan maar die toch zo vanzelfsprekend zijn dat zelfs een leek als ik daar iets over durf zeggen. Temeer omdat ik me dienaangaande soms verdiep in wetenschappelijke lectuur.

WAT GEDAAN?

Zo had van E zijn duiven laten onderzoeken.

"Wormen" was de conclusie van de dierenarts.

En toen had hij een probleem. Het was eind oktober, dus duiven in de rui en dan zou je duiven best niet kuren, zo had hij overal al gelezen.

Dus stelde hij zich vragen.

- Is kuren in de ruitijd inderdaad zo belastend voor de duiven?

- Zou hij daarom maar beter wachten tot de rui voorbij was?

- Moesten in de ruitijd inderdaad alle medicijnen achter slot en grendel?

Ik heb hem gerust gesteld.  

RUI

Eind oktober is inderdaad volop ruitijd.

- De zomerjongen zijn er bijna doorheen.

- Bij de verduisterde jongen duurt dat nog even.

- Bij duiven die verduisterd EN belicht zijn nog langer. Met zulke kan je ook niet aan winterkweek doen. Ik schreef altijd dat je in de ruitijd best mag kuren tegen paratyfus.

De meeste kampioenen doen dat ook. Ook met Baytril.

En andere kuren dan?

Lectuur, die is er over duiven helaas steeds minder, leert het volgende: 

De moderne medicijnen tegen de klassieke kwalen kan men vandaag de dag ook in de ruitijd aanwenden om duiven te genezen. Daarom heb ik van E gezegd meteen te kuren. Wat dacht je dan? Uitstellen tot na de rui?

Komaan. Duiven die lijden aan geel, wormen, cocc, paratyfus of wat dan ook moet je

daarvan bevrijden! De rui zal pas stagneren als men alles op zijn beloop laat

en niets doet aan duiven die aan een of andere kwaal lijden.

Van E had mijn advies opgevolgd en dus gekuurd. Hij had, zoals het hoort, zijn duiven nadien weer laten onderzoeken, nu was van wormen geen sprake meer en van een stagnerende rui of getekende pennen evenmin.

Zoals gezegd levert de rui pas problemen op bij duiven iets mankeren. Denk aan Adeno/Coli in het voorjaar. De rui stagneert onmiddellijk.

Dus dat je in de ruitijd van medicijnen af moet blijven gold misschien (!) vroeger maar dat is achterhaald.

ENTEN

Ik noemde kuren tegen paratyfus. Moet je daar dan ook niet tegen enten?

Ik heb geen flauw idee. Dierenartsen denken verschillend en dat doen ook de kampioenen in onze sport. De een is voor enten, de ander wil er niet van weten. 

Wat misschien (!) hout snijdt is enten op probleemhokken. Waar dus eerder sprake was van paratyfus.

Overigens weten velen niet dat er een groot verschil is tussen enten en kuren. Een kuur dient om te genezen. Een enting, bijvoorbeeld tegen paramyxo, pokken en paratyfus om te voorkomen.

Wel hebben nogal wat dierenartsen, en zij niet alleen, bedenkingen over sommige  hedendaagse entstoffen uit Oost Europa. 

Want een uitbraak van pokken na een enting? Het gebeurde al vaker.

WAARMEE EN HOE LANG?

Waarmee en hoe lang kuren tegen paratyfus?

Vroeger had je Altabactine. Een subliem medicijn.

Ik kreeg de indruk dat het zelfs meer deed dan duiven genezen van paratyfus.

Als je dat enkele dagen gaf zag je de conditie spectaculair stijgen.

Dat is uit de handel maar een beetje dierenarts kan probleemloos iets samen stellen dat ongeveer het zelfde is.

Nu zijn er meerdere prima middelen in de handel om paratyfus te bestrijden wat de mogelijkheid biedt tot afwisselen.

Punt is namelijk dat paratyfus complex is en er veel ziektestammen zijn waarvan de meeste, als je afwisselt, aan de beurt komen.

Hoe lang kuren? Zeker niet te kort!

Zo was er eens die "wonderpil" tegen paratyfus. Die hoefde je maar een keer op te steken en je kon op beide oren slapen.

Die pil verdween even snel als die gekomen was vanwege prul. Met een enkel pilletje of een eendaagse kuur krijg je trouwens heel weinig serieuze kwalen onder controle. 

TEGELIJK

Eigenlijk zou het niet moeten kunnen maar het overkomt sommigen nog dat hun duiven aan meerdere kwalen tegelijk lijden. 

Kan je verschillende medicijnen tegen verschillende ziektes wel tegelijk toedienen? 

Sommige dierenartsen schrijven voor het ene medicijn via het drinkwater toe te dienen en het andere over het voer. Daar zit iets in.

Ik heb het met mijn internist over deze materie gehad.

En dierenartsen stelde ik de vraag of er medicijnen waren die niet tegelijk toegediend mogen worden.

Een schouderophalen was veelal de reactie.

Mijn internist was wel duidelijk. Je kan gerust tegen meerdere kwalen tegelijk kuren zei die en verwees naar mensen.

Vooral ouderen hebben bij het ontbijt soms een heel scala aan pillen en poeders naast hun bord liggen die allemaal tegelijk worden ingenomen.  

BRUIKBAAR?

Soms vragen mensen zich af of oudere medicijnen die ze in huis hebben "nog goed" zijn. Die waren immers niet goedkoop en de sport is al duur genoeg.

Wel, het is ongeveer hetzelfde als met veel voedingsmiddelen. Ze zijn bijna allemaal nog enige tot vrij lange tijd bruikbaar na de zogenaamde verloopdatum.

Het hangt vooral af van de manier waarop ze bewaard werden.

In feite is het heel eenvoudig:

- Medicijnen in poedervorm zijn nog bruikbaar zolang ze niet zijn verkleurd of geklonterd.

- Medicijnen in vloeibare vorm zijn nog goed zolang je er geen "kabbetjes", ofwel van die wolkjes in ziet.

Je kunt er zelf iets aan doen door die droog en donker te bewaren, niet in een of ander schab op het hok. Overigens oppassen: Eigenlijk mag je duiven niet meer kuren zonder voorschrift en zelfs mag je veel medicijnen niet eens in huis hebben. Zelfs niet het banale Ronidazole. Je kan daar bij ontdekking grote problemen mee krijgen weet nu ook Kurt Platteeuw.

EN VERDER:

Heb je medicijnen (of vitamines) in de drinkbak, zet die ergens in het hok waar de zon niet bij kan. Van sommige medicijnen en ook vitamines is bekend dat ze in water nog geen uur goed blijven, zeker niet als het warmer is en zijn blootgesteld aan licht. Mensen laten het water met daarin medicijnen ook geen uren staan voor ze het opdrinken. Daarom dat sommigen de drinkbak een aantal uren van het hok nemen alvorens de duiven water voor te schotelen met daarin medicijnen of vitamines. 

Zodat ze meteen gaan drinken. Soms moet je als duif wat geluk hebben met de baas.

Spotlight

Sponsors

Nuttige Links

Liefhebbers

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Msn Duivensport.