1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

De Reiger Bannertje MSN DUIVENSPORT 2  Verselebannernew  Mega2016  
 ROPA2016nrw  Verselekijkernew    
 

Vanlint2015Het blijft maar duren. de ophokplicht voor duiven en dat al sedert 2 februari 2017. Alhoewel hier twee maten en twee gewichten in het spel betrokken zijn.


Uit verschillende bronnen horen we reeds geruime tijd dat men het niet zo nauw neemt met deze verplichting. Sommige melkers storen zich helemaal niet hieraan en laten hun duiven vliegen naar willekeur. Dat zij hieruit voordeel halen en een stap vooruit zijn tegen de melkers die wel nauwgezet de ophokplicht naleven, lijkt geen twijfel. Immers, bij overtreding en de vaststelling hiervan krijgt men eerst een waarschuwing, bij een tweede vergrijp volgt een boete en bij een volgende in gebreke blijven, zou men alle duiven opeisen en meenemen voor vernietiging. Nu, deze verplichte ophok is reeds meer dan een maand van kracht, maar tot heden toe is ons geen enkel geval bekend van in beslagname.

DODE ZWAAN :

In het Leuvense werd een dode zwaan gevonden en weggebracht voor onderzoek waarvan u intussen de uitslag kent, besmet met een dodelijk Virus. Het H5N88-vogelgriepvirus .Het voordeel van de twijfel? Vroeger werd zo'n kadaver in de grond gestoken en kraaide er verder geen haan meer over. Nu, na het gedane onderzoek en vaststel ling van het Virus blijft een vraag open? Is deze zwaan eerst niet gestorven door ouderdom en ontbering en heeft het Virus pas dan, na het overlijden, zijn vrije gang kunnen gaan? Als een Virus toeslaat, blijft het gewoonlijk toch niet met EEN slachtoffer maar gaan er meerdere dieren aangetast worden met sterfte tot gevolg. Ons is echter niet bekend of er in de omgeving waar de zwaan gevonden werd, meerdere dieren dood werden aangetroffen? Intussen loopt en dreigt de tijd. maar de ophokplicht werd weeral door het FAVV met een maand verlengd tot 9 april 2017. Met een eventuele, mogelijke herziening en/of versoepeling vanaf 18 maart? Op voorwaarde dat er deze week nergens nog een uitbraak wordt vastgesteld.

Wraakroepend echter is toch wel dat in Nederland en Frankrijk, waar er toch ook uitbraken zijn vastgesteld, de duiven vrij buiten mogen vliegen. Het geluk voor ons, Belgische Duivenliefhebbers om te mogen leven in de Europese Unie?

Blue Heaven Loft: 2d Generation :

Onze jonge duiven zullen op 25 maart drie maand oud zijn. Het niet naar buiten mogen heeft zo zijn gevolgen. Normaal vangen we op deze ouderdom reeds aan met het africhten. Dat kan nu dus niet en de vrees voor verliezen neemt toe als straks alles weer volop normaal zijn beloop krijgt en deze duiven naar buiten mogen voor hun eerste verkenning. Hopelijk valt het mee, maar feit is toch wel dat we met argusogen uitkijken naar 18 maart. de dag dat er een nieuw communiqué zal worden verspreid. Laat ons hopen dat eindelijk en wijselijk onze duive n vrije vlucht zullen krijgen. Hoop doet leven... Wait and see...

COMED WIJST DE WEG.

"Terug naar een Duivensport zonder het gebruik van Antibiotica."
Wie intussen al overschakelde en voor hen die dat zeker nog van plan zijn, hier nu nog enkele nuttige aan wijzigingen tot verduidelijking.
Met COMED wordt alles eenvoudiger en opvallend veel beter.

Nog meer tekst en uitleg, direct van de bron :
onze Wetenschapper J.L. Jorissen.
Aangepaste versie met een budgetluik.

DE NIEUWE SCHEMA'S

Na vele jaren studie heeft ons team de schema's grondig herwerkt.
Onderzoek naar het ideale tijdstip en de optimale dosering heeft tot een aantal belangrijke vaststellingen geleid.

Door op het verzoek van de liefhebber in te gaan om slechts op bepaalde dagen een supplement in het drinkwater of in het voer te doen, werden door de jaren heen weekschema's ontwikkeld die vooral praktisch moesten zijn. Menig liefhebber wilde ook uitdrukkelijk bepaalde dagen geen supplement te geven. Dit sproot voort uit een tweesporenbeleid: enerzijds de medicatie en anderzijds de supplementen, ook "bijproducten" genoemd. De meeste aandacht ging naar het kuren met antibiotica waarbij de supplementen minder belangrijk geacht werden.

Inmiddels staan omwille van catastrofale resistentie problemen de kuren met antibiotica onder zware druk en heeft Comed -spijtig genoeg pas na veertig jaar waarschuwen- gelijk gekregen..
Vele bekwame liefhebbers wensen onverwijld over te schakelen naar een antibioticavrij systeem en hun overgang hebben de wetenschappers van Comed interessante informatie verzameld.
Zo blijkt dat mits de juiste inzet erg snel, beduidend betere resultaten dan met antibiotica kunnen bekomen worden.

Alleszins bleek overduidelijk dat de Comedproducten het opvallend goed deden als wanneer ze in een langere periode ononderbroken werden toegediend.
Willem Debruijn had dit reeds zeer vroeg ontdekt. Nadat hij van Comed de verzekering kreeg, dat het absoluut geen kwaad kon om de producten permanent aan de aanbevolen dosis te geven heeft hij deze steeds dagelijks, tot verzadiging toegediend. Zoals geweten heeft dit hem, natuurlijk mede door zijn enorm talent, geen windeieren gelegd.

Het is hoopgevend, dat als men het immuunsysteem op scherp houdt, door te stoppen met antibiotica, het probleem van de resistentie snel opklaart.

Een rechtsreeks gevolg van de betere resultaten is het spontane intreden van gemoedsrust bij de liefhebber, die nu meer ontspannen en zelfverzekerd met zijn duiven omgaat. De duiven voelen dat en er ontstaat een positieve en natuurlijke interactie met de liefhebber.

Ondertussen is uit onderzoek bij de liefhebbers gebleken dat het alleszins beter is om toevoeging niet te onderbreken maar om - zij het niet de volledige dosis - dan toch elke dag een gedeeltelijke dosis te geven: vb. de helft, een derde .

Laat ons ook niet vergeten het in dit herwerkt schema gaat om voedingssupplementen en niet om geneesmiddelen! De dosissen van dit "aanvullend" voeder zijn wettelijk omkaderd en volstrekt veilig.

Als de omstandigheden perfect zijn en het lichaam optimaal werkt is er niets nodig,dit is de logica zelve. Gezien die omstandigheden echter nooit helemaal perfect zijn en het lichaam tekorten kan hebben t.g.v. van de wisselende uitdagingen, moet de liefhebber door intense observatie zich hiervan een zo goed mogelijk beeld vo rmen. Het is dan aan hem om te beslissen of hij dagelijks de aanbevolen dosis of een deel daarvan gaat geven.

HET BUDGET

We moeten er niet naast kijken: de COMED methode in zijn consequent toepassen vergt een behoorlijk budget .

De COMED schema's gaan uit van wat Willem De Bruijn inmiddels reeds 10 jaar toepast, gebaseerd op zijn observaties en ervaringen.
Het COMED schema is natuurlijk niet zoals de huidige filosofie van Mercedes : "Het beste of niks".

Naast het verminderen van de dagelijkse dosis volgens de observaties, zijn er ook alternatieve schema's mogelijk.

Indien uw duiven weinig gezondheidsproblemen hebben, dan kan Curol vervangen worden door Comedol (Edele Olie).
Indien u niet overdreven eiwitrijk voedert en geen problemen heeft met de jonge duiven, kan Roni vervangen worden door Cometose.

Beide producten van de eerste generatie zijn nog steeds zeer waardige alternatieven en erg gegeerd door menig liefhebber. Deze klassiekers ondergingen in de loop der jaren - door het toevoegen van nieuwe bestanddelen - verschillende verbeteringen. Een "facelift" om het in automobieltermen uit te drukken.

Wil u een schema op maat, dan bent u steeds welkom bij Comed.
Wij begeleiden u graag om - rekening houdend met uw verwachtingen- een specifiek schema uit te werken, dat perfect past bij uw bijzondere omstandigheden.
En nu. proberen maar, wie dat niet doet heeft geen woord van spreken.

Klik hier voor de brochure: NEDERLANDSE versie (PDF) - ENGELSE versie (PDF)

Uw dienaar

THE LOST SON

Sponsors

Nuttige Links

Liefhebbers

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Msn Duivensport.