1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

De Reiger Bannertje MSN DUIVENSPORT 2  Verselebannernew  Mega2016  
 ROPA2016nrw  Verselekijkernew    
 
kbdb
Wij informeren u dat een vergadering heeft plaatsgehad met de Franse Duivenliefhebbersbond waarop onder meer volgende punten werden besproken:
  • Inkorving van Franse liefhebbers in Belgische grensverenigingen
Beide federaties hebben volgende afspraken gemaakt voor 2018:
  • VOOR DE INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN
  • Mogen de liefhebbers, waarvan hun hok is gelegen op Frans grondgebied, inkorven in Belgische grensverenigingen en dit op voorwaarde dat zij door deze laatsten werden uitgenodigd en mits goedkeuring door de FCF
  • Mogen de liefhebbers, waarvan hun hok is gelegen op Belgische grondgebied, inkorven in Franse grensvereniging en dit op voorwaarde dat zij door deze laatsten werden uitgenodigd en mits goedkeuring door de KBDB
èDeze liefhebbers kunnen enkel worden geklasseerd in de INTERNATIONALE uitslag.
  • VOOR DE SNELHEIDS-  EN DE KLEINE HALVE-FONDWEDVLUCHTEN
  • wordt geen enkele afwijking toegestaan noch door de FCF voor de Franse liefhebbers noch door de KBDB voor de Belgische liefhebbers. De liefhebbers mogen enkel  inkorven in een inkorvingslokaal van het land alwaar het duivenhok zich bevindt.
  • Individuele lossingsvergunningen in Frankrijk
Liefhebbers die hun duiven zelf wensen op te leren en zelf te lossen in Frankrijk dienen hiervoor bij de KBDB een speciale individuele lossingsvergunning aan te vragen.
Deze vergunning kan slechts worden afgeleverd indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
-          UITSLUITEND liefhebbers, woonachtig in België op maximum 10km van de Frans-Belgische grens kunnen deze vergunning bekomen
-          De lossingen mogen worden enkel uitgevoerd op een afstand van maximum 40 km vogelvlucht van de Frans-Belgische grens
-          Het vervoer gebeurt langs de weg
-          Het aantal duiven wordt beperkt tot maximum 50
-          De toelating wordt slecht afgeleverd voor het lopende jaar
Liefhebbers die geen individuele lossingsvergunning kunnen voorleggen bij het lossen van hun duiven in Frankrijk zullen door de Franse autoriteiten streng worden bestraft.
 
 
 
 

Sponsors

Nuttige Links

Liefhebbers

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Msn Duivensport.